Stichting Veul Diech Good Hart voor Zuid-Limburg

Hart voor Zuid-Limburg

Vacatures

 

Ontstaan van Stichting Veul Diech Good
Stichting Veul diech Good is ontstaan uit een privé initiatief dat in maart 2008 begon en professioneel voortgezet is als ANBI stichting op 12 augustus 2016. Daarmee bestaat de huidige stichting bijna 7 jaar.


De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel:
om een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeproblematiek in Zuid-Limburg (preventie en verzachten van armoede) en het bevorderen van het welzijn van kinderen, zieken, ouderen en gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Afdelingen en vrijwilligers
Op dit moment heeft de stichting 55 vrijwilligers (losse en vaste vrijwilligers), die naar tevredenheid bij ons zijn). Dat vraagt van beide kanten een zeer goede samenwerking en saamhorigheid met dezelfde normen en waarden.
De Stichting bestaat uit diverse afdelingen:
Het bestuur;
Onze ambassadeur: de heer E.G.M. Roemer, Gouverneur van Limburg.
De administratie;
Het uitvoeringsteam (waaronder het ouderen begeleidingsteam);
Het klusteam.

Groei van de stichting
De stichting is in de loop van de jaren ontzettend hard gegroeid en daarom zoeken wij vrijwilligers, om de hulp die vele mensen zeer hard nodig hebben te kunnen blijven continueren. Daarbij zijn er op dit moment ontzettend veel hulpvragen door onze doelgroep, hetgeen te maken heeft met de huidige crisis waar veel mensen inzitten en dit zal de komende jaren zeker blijven voortduren. De armoede is in vijftien jaar tijd nog nooit zo hoog geweest.

Vrijwilligersbeleid is voor ons: het geheel dat nodig is om vrijwilligers tot hun recht te laten komen, op een zodanige manier dat de doelstelling voor onze stichting daarmee gediend wordt. Met andere woorden: vrijwilligers zijn belangrijk voor ons. Immers alleen gezamenlijk kunnen wij ervoor zorgen dat de doelgroep geholpen wordt. Dus we vormen samen een team.

Onze stichting hanteert een vrijwilligersreglement, gebaseerd op de kernwaarden van onze organisatie en het feit dat alle vrijwilligers elkaar respecteren en wij dat ook naar derden toe doen. Iedereen is gelijk en krijgt ook dezelfde kansen. Belangrijk is ook dat we niet aanzetten tot haat en discriminatie en dat we binnen onze stichting niet gediend zijn van intimidatie op welke manier dan ook. Kortom we gaan op een goede manier met elkaar om en naar derden toe.

De vacatures staan open voor iedereen die interesse heeft en aan één van de gestelde profielen voldoet.


Als u een aantal uur per week kunt vrijmaken voor dit goede doel, bent u van harte welkom om te reageren. U kunt uw reactie - met een opsomming van eerder verrichtte werkzaamheden, eventueel behaalde diploma’s en uw ervaringen (CV) - sturen naar vacature@stichtingveuldiechgood.nl


U ontvangt een automatische bevestiging via email dat wij uw reactie hebben ontvangen. De vacatures staan open tot
maandag 13 maart 2023.
Vanaf maandag 20 maart 2023 wordt er met u contact opgenomen voor het inplannen voor een persoonlijk gesprek.


Indien u vragen heeft over een vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Anton Vegers.
Telefoon 043-8556832 (telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 12.30 uur en 16.30 uur.)


U mag uw reactie ook per post sturen naar:
Stichting Veul Diech Good
Meerstraat 6
6241 NC Bunde

 

 

E-mailen
Bellen
Info