Stichting Veul Diech Good Hart voor Zuid-Limburg

Hart voor Zuid-Limburg

Hulp aanvragen

Cliënt worden bij onze stichting om aan onze acties te kunnen meedoen?

Indien u cliënt wil worden bij onze stichting, kan dat op de volgende manier: u belt met onze administratie op het nummer 

043 - 8524466 en vraagt of men u een aanmeldformulier kan sturen. Dat formulier vult u in en stuurt ons dat retour met de door ons gevraagde documenten. Hierna wordt uw formulier verwerkt in ons systeem en indien al uw documenten in orde zijn, kunt u meedoen aan de acties. 

Let op! gezien de kerstmarkt op 10 december 2022 kunnen we administratief gezien tot uiterlijk 30 november 2022 tot 16.30 uur nieuwe cliënten aannemen. We kunnen dit anders niet meer verwerken in ons systeem. Alle cliënten die zich na 30 november 2022 aanmelden worden na de kerstvakantie pas verwerkt. Dit, omdat al onze vrijwilligers vanaf vrijdag 16 december met kerstvakantie gaan.

Ook voor de hulpvragen geldt dat 30 november 2022 de uiterste datum is, gezien de kerstdrukte en de kerstmarkt.


Wat is onze werkwijze bij een individuele hulpaanvraag? (dan heeft u speciale hulp nodig)

Indien u hulp bij onze stichting wenst aan te vragen, wordt er gekeken of u alle voorliggende voorzieningen heeft benut. Indien u dit nog niet heeft gedaan, of u weet niet hoe, dan helpen wij u op de juiste weg.

Voorliggende voorzieningen zijn onder andere: Gemeentelijke regelingen die daarvoor bedoeld zijn, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, een uitkering van de Sociale Dienst, hulp van de Voedselbank, de Kledingbank enzovoorts. 

Aarzel niet om ons te vragen indien u de juiste weg niet weet...Wij staan u altijd graag te woord of helpen u met een advies!

Indien u afgewezen wordt bij voorliggende voorzieningen en nergens terecht kunt, voor hulp inzake uw problematiek, kunt u een hulpaanvraag bij ons indienen.

Hiervoor dient u eerst een formulier in te vullen. Indien u hieronder op de link klikt, vindt u ons privacyreglement. 

https://www.stichtingveuldiechgood.nl/ANBI-Gegevens/

Op basis van uw ingevulde formulier zal het bestuur zich over uw hulpaanvraag buigen en streven we erna om u binnen 5 werkdagen (of zoveel eerder indien dat mogelijk is) een eerste reactie op uw aanvraag te geven.

Waarom moet er eerst een formulier ingevuld worden?

Om u goed te kunnen helpen hebben we uw gegevens nodig en moeten we een inschatting kunnen maken in welke situatie u zich bevindt, zodat we u snel en efficiënt kunnen helpen. Uw gegevens zijn alleen bestemd voor intern gebruik en worden goed beveiligd.

Indien wij dat nodig achten, maken wij met u een persoonlijke afspraak om de hulpaanvraag te bespreken en wordt er een plan van aanpak gemaakt voor de hulpverlening. 

Indien u geen computer heeft, geen begeleidende instantie of zelf niet in staat bent om op de bovengenoemde manieren hulp aan te vragen - maar toch hulp nodig heeft - neemt u dan telefonisch contact met ons op, zodat wij u verder kunnen helpen. Klik hiervoor in het menu op het knopje contactgegevens.


Om hulp aan te vragen klikt u  hieronder op de link, deze opent in een nieuw venster en van daaruit kunt u rechtstreeks online een aanvraag doen voor hulp.

Zorgt u er a.u.b. voor dat u al uw persoonlijke en inkomensgegevens bij de hand heeft, deze heeft u nodig bij het invullen van de aanvraag, evenals een kopie of meerdere kopieën van uw inkomsten.

 Let op! Nadat u op verzenden heeft gedrukt, dient u uw e-mailadres nog te bevestigen dan is uw aanvraag pas definitief.

E-mailen
Bellen
Info