Stichting Veul Diech Good Hart voor Zuid-Limburg

Hart voor Zuid-Limburg

Hulp aanvragen

Cliënt worden bij onze stichting om aan onze acties te kunnen meedoen? Indien u cliënt wil worden bij onze stichting, kan dat op de volgende manier: u belt met onze administratie op het nummer 043 - 8524466 en vraagt of men u een aanmeldformulier kan sturen. Dat formulier vult u in en stuurt ons dat retour met de door ons gevraagde documenten. Hierna wordt uw formulier verwerkt in ons systeem en indien al uw documenten in orde zijn, kunt u meedoen aan onze acties. 

Wat is onze werkwijze bij een individuele hulpaanvraag? (dan heeft u speciale hulp nodig)

Indien u hulp bij onze stichting wenst aan te vragen, wordt er gekeken of u alle voorliggende voorzieningen heeft benut. Indien u dit nog niet heeft gedaan, of u weet niet hoe, dan helpen wij u op de juiste weg.

Voorliggende voorzieningen zijn onder andere: Gemeentelijke regelingen die daarvoor bedoeld zijn, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, een uitkering van de Sociale Dienst, hulp van de Voedselbank, de Kledingbank enzovoorts. 

Aarzel niet om ons te vragen indien u de juiste weg niet weet...Wij staan u altijd graag te woord of helpen u met een advies!

Indien u afgewezen wordt bij voorliggende voorzieningen en nergens terecht kunt, voor hulp inzake uw problematiek, kunt u een hulpaanvraag bij ons indienen.

Hiervoor dient u eerst een formulier in te vullen. Indien u hieronder op de link klikt, vindt u ons privacyreglement. 

https://www.stichtingveuldiechgood.nl/ANBI-Gegevens/

Op basis van uw ingevulde formulier zal het bestuur zich over uw hulpaanvraag buigen en streven we erna om u binnen 5 werkdagen (of zoveel eerder indien dat mogelijk is) een eerste reactie op uw aanvraag te geven.

Waarom moet er eerst een formulier ingevuld worden?

Om u goed te kunnen helpen hebben we uw gegevens nodig en moeten we een inschatting kunnen maken in welke situatie u zich bevindt, zodat we u snel en efficiënt kunnen helpen. Uw gegevens zijn alleen bestemd voor intern gebruik en worden goed beveiligd.

Indien wij dat nodig achten, maken wij met u een persoonlijke afspraak om de hulpaanvraag te bespreken en wordt er een plan van aanpak gemaakt voor de hulpverlening. 

Indien u geen computer heeft, geen begeleidende instantie of zelf niet in staat bent om op de bovengenoemde manieren hulp aan te vragen - maar toch hulp nodig heeft - neemt u dan telefonisch contact met ons op, zodat wij u verder kunnen helpen. Klik hiervoor in het menu op het knopje contactgegevens.

Om hulp aan te vragen klikt u hieronder op de linkdeze opent in een nieuw venster en van daaruit 

kunt u rechtstreeks online een aanvraag doen voor hulp.

Zorgt u er a.u.b. voor dat u al uw persoonlijke en inkomensgegevens bij de hand heeft, deze heeft u nodig bij het invullen van de aanvraag, evenals een kopie of meerdere kopieën van uw inkomsten.

 Let op! Nadat u op verzenden heeft gedrukt, dient u uw e-mailadres nog te bevestigen dan is uw aanvraag pas definitief.

E-mailen
Bellen
Info