Stichting Veul Diech Good Hart voor Zuid-Limburg

Hart voor Zuid-Limburg

Noodfonds Ouderen 70+

 

We zijn zeer verheugd om u te kunnen melden, dat we ook een Noodfonds hebben voor personen van 70 jaar of ouder, mogelijk gemaakt door de Jan en Clara Nijssen Stichting

Hieronder vindt u de uitleg en de regels van het Noodfonds 70+, leest u deze a.u.b. goed door, om teleurstelling te voorkomen.
U dient in alle gevallen een hulpaanvraag in te vullen en naar ons toe te sturen, inclusief een kopie van uw inkomsten.  Hulp aanvragen Hierna wordt deze door ons beoordeeld - in samenspraak met de Jan en Clara Nijssen Stichting - of het ook daadwerkelijk om een noodgeval gaat. Mocht u het formulier niet zelf online kunnen invullen of u heeft geen hulp die het formulier met u kan invullen, maak dan even een afspraak met ons dan doen wij dit samen met u. 

Telefonische bereikbaarheid:
Van maandag t/m donderdag van 12.30 uur tot 16.30 uur. Telefoon: 043 - 8524466
 


Artikel 1 Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
De stichting: Stichting Veul Diech Good, gevestigd te Bunde ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66647908 en RSIN nummer 856645035;
Het bestuur: het bestuur van Stichting Veul Diech Good als bedoeld in artikel 4 van de Statuten;
Noodfonds 70+: Het fonds voor ouderen, woonachtig in Zuid-Limburg (ons statutair werkgebied) dat in een urgente situatie voorziet om de bestaande situatie op te heffen. Let op! U dient eerst van de voorliggende voorzieningen gebruik te maken. Als u daar wordt afgewezen kunt u een hulpaanvraag doen en ons de afwijzing toe sturen.
Doelgroep: ouderen van 70 jaar of ouder, die nergens hulp kunnen krijgen en en waar ook kinderen niet kunnen bijspringen, en die tot de sociale minima behoren (op of onder de armoedegrens moeten leven).


Artikel 2 Situaties
Voorbeelden
Een rollator of scootmobiel gaat stuk en u heeft geen geld om deze te laten maken. U heeft dringend een aangepast bed nodig of een andere voorziening, waarmee men u nergens kan helpen ook niet vanuit de WMO. Het komt voor, dat men nèt niet in staat is om die ene rekening te betalen van huur, gas, licht, water, de verzekering, de tandarts, de ziekenfonds, medicatie, enz. alles ter beoordeling van de stichting. Het moet dus duidelijk gaan om een noodsituatie.

Maar het gaat ook om situaties zoals: een huisuitzetting voorkomen, afsluiten van gas, water, licht enz.
Materiële verstrekking: Iemand die een hulpmiddel direct nodig heeft en dit nergens vergoed krijgt. We horen ook steeds vaker dat zaken niet in het ziekenfondspakket zitten en dus zelf betaald zullen moeten worden.

Of een andere schrijnende situatie die we vaak tegenkomen: dat mensen werkelijk niets meer in huis hebben dat degelijk is of wat fatsoenlijk werkt, hetgeen onveilige situaties oplevert. Want de mensen hebben dan geen andere keuze dan het ondeugdelijke materiaal te blijven gebruiken.

Bij alle genoemde voorbeelden gaat het om mensen die vechten om hun hoofd boven water te kunnen houden en waarbij die ene rekening, die ene ècht nodige uitgave de genadeslag kan geven.

Dit kan een kantelpunt zijn om, zoals men dit noemt : het “ene gat met het andere gat” te gaan vullen, waardoor ze steeds meer en meer in de schulden komen. Door het inzetten van het Noodfonds 70+ zou dit dus voorkomen kunnen worden.

Indien u een dier in nood heeft, kunt u gebruik maken van ons andere Noodfonds

Artikel 3 De eisen die gesteld worden aan de aanvraag uit het noodfonds 70+

1.         De Inkomstengegevens, leefgeld of bewindvoering gegevens en het verstrekken van een kopie daarvan;
2.          Informatie over de noodsituatie waarin men zich bevindt;
3.          De factuur waar het om gaat;
4.          De contactgegevens van de organisatie waar de factuur van betaald moet worden;
5.          Het invullen van een hulpaanvraag en een privacyverklaring.

Kortom men moet alle door de stichting gevraagde gegevens en documenten zo snel als mogelijk overleggen zodat we ook die snelle hulp kunnen bieden.

Artikel 4 

1.      Er wordt ten hoogste voor een bedrag van € 750,- aan hulp geboden;
2.      Hiervan kan worden afgeweken, indien dat écht noodzakelijk is en het bestuur die beslissing heeft genomen.
3.     Op basis van de overlegde stukken en informatie van een van onze vrijwilligers of instanties waar wij mee samenwerken,      maakt de stichting een zelfstandige afweging. Hierover kan niet worden gecommuniceerd.  

In alle gevallen wordt er ook bekeken wat betrokkene zelf hierin kan bijdragen!


Artikel 5 Hoe vaak kan en mag men aanspraak maken op het fonds?
Aan de hulp vanuit het Noodfonds 70+ is hiertoe geen regel gesteld. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat wij proberen zoveel als mogelijk mensen te helpen en dat het niet altijd om dezelfde persoon (personen) kan gaan. Zo zijn we dan ook in staat om meerdere mensen te kunnen helpen. 

Uiteraard zijn er uitzonderingen op deze regel van toepassing. Door het bestuur zal - indien nodig – bepaald worden of er een uitzondering mag worden gemaakt op deze regel.

In alle gevallen zal de factuur waar het om gaat, na interne controle en goedkeuring zoveel als mogelijk rechtstreeks aan de crediteur worden voldaan. 

Uitzonderingen gelden in persoonlijke situaties, waarbij de bijdrage bestemd is voor een verstrekking aan de persoon zelf.E-mailen
Bellen
Info