Stichting Veul Diech Good Hart voor Zuid-Limburg

Hart voor Zuid-Limburg

Voorwaarden Kerstactie 2020


DE KERSTACTIE IS HELAAS VOL!

Helaas moet onze kerstactie 2020 onder aangepaste omstandigheden verlopen. Dat vergt veel van ons als vrijwilligers, maar ook van u. Leest u a.u.b. onderstaande regels goed door, omdat we ons met zijn allen hieraan moeten houden. U kunt de voorwaarden onderaan de pagina ook downloaden.


De prioriteit wordt gelegd bij de veiligheid van u en onze vrijwilligers, rekening houdende met de regels die er zijn.

We hebben géén kerstpakketten kunnen inpakken dit jaar, omdat dit onder de gegeven omstandigheden en regels en met het gegeven aantal personen niet mogelijk was.

Daarom gaan we dit jaar de kerstproducten (die normaal in het kerstpakket zitten) vanuit de loods aan de Kotterweg 12, 6222 NR te Maastricht uitdelen.

We hebben toestemming gekregen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, om de huidige procedure - zoals door ons vastgelegd - voor de uitgifte van de kerstactie te mogen gebruiken.

De uitgifte van de producten geschiedt dan ook onder strenge veiligheidseisen, hierop zal worden gehandhaafd en u loopt het risico op een boete als u er zich niet aan houdt!

Veiligheidseisen die gelden voor deze actie

In de week van maandag 14 december t/m vrijdag 18 december kunt u uw kerstproducten ophalen.

Hiervoor ontvangt u uiterlijk maandag 7 december uw afspraak in de email.

Gebruikt u aub geen Hotmail of Live adressen bij uw aanmelding, de ervaring leert dat u dan onze emails niet krijgt. Om onze emails niet te missen kunt u het onderstaande doen: 

Stel ons bij uw email in als vertrouwd adres dat is : administratie@stichtingveuldiechgood.nl

Indien u op 7 december nog geen afspraak heeft gekregen, u wilt het tijdstip, de afspraak wijzigen of u heeft andere vragen bel dan met het nummer van onze administratie tel: 06 – 43 13 63 86

U houdt zich aan de geldende veiligheidsregels, die iedereen bekend zijn: de belangrijkste is 1,5 meter afstand!

We werken met verschillende tijdvakken en uren zodat de 1,5 meter afstand gegarandeerd wordt en niet iedereen tegelijk komt of er teveel mensen zijn.

Verder werken we met een soort drive-in constructie om zo min mogelijk contact met elkaar te hebben. U komt op tijd, zeker niet te vroeg maar ook niet te laat.

U draagt een mondmasker, dat is verplicht.

Het maakt niet uit met welk vervoermiddel u komt, er mag maar 1 persoon zich melden aan de poort van Binnenstad Service Maastricht, u ziet daar ook onze medewerker staan.

In de auto blijven is nóg beter dan komt de medewerker naar u toe.

Ziet u dat er al iemand staat te wachten aan de poort als u aan komt rijden? Dan parkeert u uw vervoermiddel bij TC Automotive Maastricht (aan uw rechterhand) op de Kotterweg, daar is genoeg plaats. Ook daar zal een medewerker van ons staan en u begeleiden en een nummer geven. De medewerker zal u zeggen wanneer welk nummer aan de beurt is, pas dan mag u aanrijden bij de poort.

Houd rekening met alle regels en met elkaar, het duurt ongeveer 8 minuten om een gezin alle producten te geven. Zorg ervoor dat u dus NIET te vroeg bent en breng wat geduld en begrip voor elkaar op a.u.b.

U dient het pakket zèlf te komen ophalen, hiervoor dient u dus minimaal 2 boodschappentassen mee te nemen. 

Wilt u iemand anders dit laten ophalen? Dat mag ook: een vriend(in), een begeleider, familie, vrienden, kennissen, buren, of anders zijn.

Maar u dient dan wel een ondertekende machtiging (zie onderaan de pagina om te de machtiging te downloaden) mee te geven en een kopie van uw paspoort. Degenen die het ophaalt moet ook zijn/haar identiteit kunnen bewijzen! In het kort:

1.   U neemt 2 boodschappentassen mee;

2.   U haalt het pakket zèlf op;

3.   Iemand anders haalt het voor u op met een ondertekende machtiging van u en een kopie van uw paspoort en        kan de eigen identiteit ook laten zien.

U heeft ècht niemand om uw kerstproducten op te komen halen?

Voor diegenen die een geldige reden hebben en de kerstproducten ècht niet kunnen komen ophalen is er een passend alternatief bedacht, hetgeen in de week van 7 tot en met 13 december door de brievenbus komt.

Dit geldt echt alleen maar voor mensen, die een geldige reden hebben om het niet op te halen!

Overige voorwaarden

Als u reeds meerdere malen van onze stichting een kerstpakket heeft ontvangen en wij teveel aanmeldingen hebben (meer dan 500) moeten we helaas keuzes maken. Het zou dan eventueel kunnen zijn, dat de keuze niet op u valt. Hiervan ontvangt u dan tijdig een brief van ons.

Ondanks alle regels, alle aanpassingen en alle veiligheidseisen hopen we toch dat we vele gezinnen weer gelukkig mogen maken en u allen een fijne, warme kerstmis mag beleven en dat 2021 voor iedereen een beter jaar mag worden!

Het bestuur van Stichting Veul Diech Good. 


Zet a.u.b. uw cookies accepteren van derden aan om het formulier te kunnen zien.

Email: administratie@stichtingveuldiechgood.nl

Tel: administratie tel: 06 – 43 13 63 86


DE KERSTACTIE  IS HELAAS VOL!


Machtiging
Afhalen kerstproducten
machtiging ophalen producten.docx (85.32KB)
Machtiging
Afhalen kerstproducten
machtiging ophalen producten.docx (85.32KB)
Voorwaarden
Kerstactie 2020
Voorwaarden kerstactie 2020.pdf (165.4KB)
Voorwaarden
Kerstactie 2020
Voorwaarden kerstactie 2020.pdf (165.4KB)