Stichting Veul Diech Good

Hart voor Zuid-Limburg

Kerstpakkettenactie  
Feel Good Xmas 2019 AANVRAGEN IS NIET MEER MOGELIJK HELAAS.

Vorig jaar is gebleken, dat onze doelgroep het prettig vond - om in kerstsfeer - hun kerstpakket op te halen. De gezelligheid, de contacten met anderen en even uit die eenzaamheid zijn, waren veel gehoord.

 In onze optiek is het niet alleen belangrijk om mensen uit de eenzaamheid te halen en sociale interactie te bieden, maar zeker ook belangrijk om de eigenwaarde te versterken - door middel van de mogelijkheid - om zelf een keuze te mogen maken uit het door ons aangeboden assortiment artikelen.

 Het bestuur heeft daarom besloten om dit jaar een kerstpakket uit te reiken en tevens een kerstmarkt (binnen) te organiseren, genoemd Feel Good Xmas 2019. Op deze kerstmarkt treft u 25 kerstkramen aan (22 kerstkramen met producten).

Deze kerstmarkt vindt plaats op woensdag 18 december 2019 van 12.00 uur tot 15.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur. Van 15.00 uur tot 16.00 uur is de kerstmarkt dus gesloten

U hoeft niet persé om 12.00 uur aanwezig te zijn en kunt rustig de tijd nemen, want voor iedereen is er hetzelfde beschikbaar.

Locatie Feel Good Xmas:

Stichting Trefcentrum Wittevrouwenveld

Edisonstraat 4, 6224 GK te Maastricht  


U mag bij iedere kraam iets gratis uitzoeken en meenemen! Wij adviseren u dan ook om een shopper/tas mee te nemen. Voor diegenen die het vergeten: wij hebben in geval van nood een kerst tas voor u. 

Een gratis hapje en een drankje is voor u beschikbaar. Voor de kinderen is er de kerstman, waar ze een gratis zakje snoep ontvangen en er zijn twee elfjes die de kinderen bezig houden.


Ook zijn er dit jaar weer gratis kaarten voor Magisch Maastricht op het Vrijthof te verkrijgen (met grote dank! aan de sponsoren van Stichting Winterevents Maastricht). Zoals bij u bekend is, wordt er ieder jaar een verdeling gemaakt. Als eerste wordt gekeken naar welk gezin nog geen vrijkaarten heeft gehad. Dit om te bevorderen dat iedereen de kans krijgt om met het hele gezin hiervan een keer gratis te kunnen genieten. U kunt bij de kerstkraam van Magisch Maastricht navragen of u dit jaar recht heeft op gratis kaarten.


Tevens is er een wensboom. U mag op een briefje 1 wens zetten tot 500 euro. Ons bestuur zal tussen kerstmis en nieuwjaar 2 wensen trekken die we in het nieuwe jaar in vervulling laten gaan. 


Wij zijn zeer verheugd dat wij bij onze Feel Good Xmas 2019 het Vredeslicht mogen ontvangen en aan u mogen doorgeven. Graag leggen wij u uit wat dit betekent.  


Het Vredeslicht

Jaarlijks wordt het Vredeslicht ontstoken aan de Vredesvlam in Bethlehem (Israël). Scouts zorgen voor verspreiding van het Vredeslicht tot in de kleinste dorpen over de hele wereld. Jaarlijks gaan 5.000 scouts vanuit 25 Europese landen naar Wenen (Oostenrijk) om daar het Vredeslicht persoonlijk in ontvangst te kunnen nemen en het zo te verspreiden over de hele wereld. Het thema van 2019 is “Vrede vraagt Lef”. 

Het Vredeslicht is een teken van hoop en is in korte tijd van een klein lichtpuntje uitgegroeid tot een zee van licht.


Namens onze stichting zal mevrouw Greefhorst het Vredeslicht persoonlijk in ontvangst gaan nemen in Wenen en het om 13.30 uur overdragen aan de heer Math Hardy beter bekend als " Den Ingel vaan Mestreech" die het vredeslicht op de kerstmarkt zal ontsteken. Hierna kunnen wij u het vredeslicht meegeven als u naar huis toe gaat.


Wij hebben voor u speciale kaarsen met een dekseltje (brandduur 30 uur) en indien u dat wenst, kunt u het Vredeslicht meenemen bij het verlaten van onze Feel Good Xmas 2019. Moge u deze mooie kerstgedachte: het teken van hoop verspreiden aan iedereen die dat nodig heeft.


Wij hopen als bestuur en samen met alle vrijwilligers, dat wij u op deze manier een mooie kerstmis kunnen laten beleven en wensen u allen prettige feestdagen toe en een gezond, hoopvol en gelukkig 2020!


Voorwaarden kerstpakketten actie

U kunt een kerstpakket aanvragen (indien u tot onze doelgroep behoort) tot en met woensdag 4 december 2019 (voor zover als wij de grens van 500 kerstpakketten nog niet hebben bereikt).

 

Wie is onze doelgroep?

U behoort tot de doelgroep indien u in Zuid-Limburg woont, ziek of gehandicapt bent, tot de ouderen doelgroep behoort/niet voldoende inkomsten heeft om van te leven.

 

Wij vragen u om uw geduld en begrip, dat onze vrijwilligers alle aanmeldingen moeten controleren en moeten verwerken. Dit heeft tijd nodig.

 

BELANGRIJK! U dient bij de aanvraag van het kerstpakket dezelfde naam op te geven die ook op het identiteitsbewijs staat van diegene die het komt ophalen. Indien de namen niet overeen komen, krijgt u geen kerstpakket en geen toegang tot de kerstmarkt.

 

Uiterlijk vrijdag 6 december 2019 (of zoveel eerder, als onze actie vol is) hoort u of u van ons een kerstpakket ontvangt en tevens Feel Good Xmas 2019 mag bezoeken. Als u GEEN kerstpakket van ons ontvangt, dan heeft u uiterlijk op vrijdag 6 december 2019 een bericht gehad.

 

Mocht u op 6 december aanstaande nog niets hebben gehoord over uw aanvraag neemt u dan a.u.b. contact op via het telefoonnummer 06-22046898. U kunt ook informatie vragen via dit telefoonnummer of hulp inroepen om het formulier te laten invullen indien u dat zelf echt niet kunt.

 

Indien u reeds meermaals een kerstpakket van onze stichting ontvangen heeft, is het géén garantie dat als u aanvraagt ook daadwerkelijk een kerstpakket krijgt. Dit om ook anderen de kans te geven een kerstpakket aan te vragen.

 

Indien uw kerstpakket aanvraag is goedgekeurd ontvangt u (uiterlijk 6 december 2019) de bevestiging en dat doen we door middel van u 2 tickets toe te sturen: 1 ticket voor de entree van de kerstmarkt en 1 ticket om uw kerstpakket op te kunnen halen bij de uitgang van de kerstmarkt.

 

Indien u zelf niet over een printer beschikt, kunt u deze tickets voor een heel klein bedrag laten afdrukken bij uw lokale bibliotheek. Als uw tickets op uw telefoon staan, is het niet nodig om uw tickets uit te printen. U kunt deze tonen aan de entree, waar uw ticket wordt gescand.

 

Zonder ticket is het niet mogelijk om onze kerstmarkt te bezoeken. De tickets zijn ook niet overdraagbaar aan anderen.

 

Wij behouden ons het recht voor - en dat geldt met name voor personen die nog niet bekend zijn bij onze stichting - om bij twijfel omtrent uw inkomsten een opgave van uw inkomen te mogen vragen. Indien u dit op verzoek niet kunt/wilt aanleveren zijn we helaas genoodzaakt om geen kerstpakket aan u te verstrekken en geen toegang tot de kerstmarkt te verlenen.

 

Redenen om het kerstpakket niet in ontvangst te komen nemen zijn: Men is ziek, heeft een handicap of men behoort tot de ouderen doelgroep. Indien voor u deze redenen van toepassing zijn kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier.

 

Kerstpakketten bezorging voor de mensen die niet in staat zijn om dit te komen ophalen, staat gepland op maandag 16 december 2019. U ontvangt uiterlijk op vrijdag 13 december 2019 een mail (of indien dat niet kan een telefoontje) op welk dagdeel uw kerstpakket bezorgd wordt.

 

Bij onze kerstmarkt hebben we 2 hostesses, die hulp verlenen aan diegenen die dat nodig hebben. Dit om een inclusieve kerstmarkt mogelijk te maken, waar iedereen aan kan deelnemen. Ook u met een beperking, bent van harte welkom op onze kerstmarkt. We helpen u graag met datgene wat u nodig heeft. Indien nodig, brengen we op 19 december (in de voormiddag) de door u uitgezochte artikelen op de kerstmarkt bij u thuis.

 

Indien u uw kerstpakket door een ander wilt laten ophalen dan kan dat, mits u deze persoon een handgeschreven machtiging meegeeft met een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, zodat we duidelijk kunnen zien, dat het ook voor u bestemd is.

 

In de machtiging schrijft u uw naam (dezelfde naam van uw identiteitsbewijs, waarmee u de aanvraag voor een kerstpakket heeft gedaan) en de naam van degene die het voor u komt ophalen (die op dat identiteitsbewijs staat) en u ondertekend de machtiging.

 

Privacy

Wij respecteren uw privacy, conform de regels van de AVG.

Voor deze kerstactie is het nodig dat wij uw gegevens registreren in ons systeem, hierop is ons privacyreglement van kracht.

U vindt dit op  ANBI / Privacy 

Indien u het aanvraagformulier kerstpakkettenactie 2019 hieronder invult verklaart u zich akkoord met onze privacyregels en onze voorwaarden zoals hierboven genoemd. 

Het bestuur behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de regels tussentijds te wijzigen indien dit nodig mocht blijken.