Stichting Veul Diech Good

Hart voor Zuid-Limburg

Hulp aanvragen

Wat is onze werkwijze bij hulpaanvragen?

Indien u hulp bij onze stichting wenst aan te vragen, wordt er gekeken of u alle voorliggende voorzieningen heeft benut. Indien u dit nog niet heeft gedaan, of u weet niet hoe, dan helpen wij u op de juiste weg.


Voorliggende voorzieningen zijn onder andere: Gemeentelijke regelingen die daarvoor bedoeld zijn, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, een uitkering van de Sociale Dienst, hulp van de Voedselbank, de Kledingbank enzovoorts. 


Aarzel niet om ons te vragen indien u de juiste weg niet weet...Wij staan u altijd graag te woord of helpen u met een advies!


Indien u afgewezen wordt bij voorliggende voorzieningen en nergens terecht kunt, voor hulp inzake uw problematiek, kunt u een hulpaanvraag bij ons indienen.


Hiervoor dient u eerst een formulier in te vullen. Indien u hieronder op de link klikt, vindt u ons privacyreglement. 

https://www.stichtingveuldiechgood.nl/ANBI-Gegevens/

Op basis van uw ingevulde formulier zal het bestuur zich over uw hulpaanvraag buigen en streven we erna om u binnen 5 werkdagen (of zoveel eerder indien dat mogelijk is) een eerste reactie op uw aanvraag te geven.


Waarom moet er eerst een formulier ingevuld worden?

Om u goed te kunnen helpen hebben we uw gegevens nodig en moeten we een inschatting kunnen maken in welke situatie u zich bevindt, zodat we u snel en efficiënt kunnen helpen. Uw gegevens zijn alleen bestemd voor intern gebruik en worden goed beveiligd.


Indien wij dat nodig achten, maken wij met u een persoonlijke afspraak om de hulpaanvraag te bespreken en wordt er een plan van aanpak gemaakt voor de hulpverlening.


U heeft 3 mogelijkheden om een aanvraag voor hulp te doen.

1. Hieronder via het downloaden van het formulier aanvraag.pdf (hiervoor heeft u Adobe Reader nodig dat u hier kunt downloaden naar uw computer). 

Aanvraag.pdf

U vult het formulier thuis op uw gemak in en mailt het formulier naar het 

e-mailadres dat op het formulier staat.


2. U vult het formulier online in:

Klik daarvoor hieronder op de link, deze opent in een nieuw venster en van daaruit kunt u rechtstreeks online een aanvraag doen voor hulp.

Zorg er a.u.b. voor dat u al uw persoonlijke en inkomensgegevens bij de hand heeft, deze heeft u nodig bij het invullen van de aanvraag.  

 


Let op! Nadat u op verzenden heeft gedrukt, dient u uw e-mailadres nog te bevestigen dan is uw aanvraag pas definitief.


3. Indien u geen computer heeft, geen begeleidende instantie of zelf niet in staat bent om op de bovengenoemde manieren hulp aan te vragen - maar toch hulp nodig heeft - neemt u dan telefonisch contact met ons op, zodat wij u verder kunnen helpen. Klik hiervoor in het menu op het knopje contactgegevens.